Základní filosofie školy

Hokejová škola je pořádána pro chlapce narozené v letech 1993 až 2003.
Rostoucí zájem o účast na této letní hokejové škole snad svědčí o tom, že ji neděláme špatně a jsme přesvědčeni, že máme nastupující generaci hráčů vždy říci něco nového. Dokladem toho je i skutečnost, že se k nám většina účastníků velice ráda vrací i v dalších letech.

Základní filozofie Hokejové školy Vladimíra Martince

Přestože s účastníky naší hokejové školy máme možnost pracovat poměrně krátkou dobu, je naší základní filozofií trpělivá individuální práce s každým, kdo se do ní přihlásí. Naší snahou je vytvořit v jejím průběhu dostatek času a prostoru na učení se novým hokejovým dovednostem a na jejich opakování a zdokonalování. Jenom tak může každý získat a následně rozvíjet správné pohybové a herní návyky, které mu později umožní jeho další sportovní růst.
Velký důraz klademe na pozitivní přístup všech trenérů k jednotlivcům. Naší snahou je, aby se každý hráč v naší škole zbavil strachu z chyb, kterých se všichni zákonitě průběhu učení nových dovedností dopouštíme, protože s pocitem obavy a strachu se nelze nic nového naučit.

Svým individuálním přístupem se snažíme u chlapců o co největší posílení důvěry v sama sebe, ve své schopnosti a dovednosti. Tím, že každému pomůžeme uvědomit si své přednosti a poznat své nedostatky mu umožníme, aby mohl sám své přednosti dále rozvíjet a své nedostatky postupně odstraňovat. Veliký význam pro každého hráče má určitě i získání jiného pohledu a názoru okolí na jeho osobnost, než jaký získává v průběhu dlouhodobé přípravy ve svém klubu.

Samozřejmostí je plné respektování věkové a výkonnostní úrovně každého hráče, zajištění vysoké odborné úrovně celého týmu organizátorů a trenérů a snaha o co nejlepší organizační zajištění vlastního průběhu každého ročníku Hokejové školy Vladimíra Martince.

Naší hlavní snahou je, abychom všichni měli na každý ročník Hokejové školy jenom ty nejlepší vzpomínky, abychom se všichni do ní rádi vraceli i v dalších letech a aby všem pomohlo její absolvování k dosažení těch sportovních a osobních cílů, které jsme si před sebe postavili a ještě postavíme.

Navštivte také

Doména martinec-hockey.cz

Pagerank: 0

S-rank: 1

Návštěvnost: Doposud 6071 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména martinec-hockey.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář